Άκρα Χείρα

Διατομές καμπτήρων - εκτεινόντων

Διατομές νεύρων

Σφυροδακτυλία (Mallet finger)

Κατάγματα μετακαρπίων - φαλλαγγών

Ρήξη ωλένιου πλάγιου σύνδεσμου αντίχειρα

Αστάθεια βασικής άρθρωσης αντίχειρα

Αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης αντίχειρα

Παραμόρφωση κομβιοδόχης

Παραμόρφωση λαιμού κύκνου

Νόσος Dupuytren

Ρευματοειδής αρθρίτιδα