Διαμαντής Λ. Μισιτζής MD 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός 
Διευθυντής Κλινικής Χερουργικής Άνω Άκρου,
Ώμου – Αγκώνα – Χεριού – Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής


Σε λίγο πάλι κοντά σας, με καινούργιο δικτυακό τόπο.

Διεύθυνση: Οδός Διστόμου 3 
Μαρούσι, 4ος όροφος Αθήνα 151 25
Τηλ: 210 61 57 034
Φαξ: 210 61 05 387