Διαμαντής Λ. Μισιτζής

Κίνδυνοι και επιπλοκές της χειρουργικής του χεριού

Αν και αρκετές παθήσεις του χέρι και είναι δυνατόν να θεραπευτούν με συντηρητικές μέθοδους, ένας μεγάλος αριθμός των παθήσεων αυτών απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την ίαση τους. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της χειρουργικής έχει επιτρέψει τη μείωση των κινδύνων και των επιπλοκών σε κάθε χειρουργική επέμβαση, εντούτοις ακόμα και σε απλές επεμβάσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο ασθενής τις τυχόν επιπλοκές.

Η διαγνώση σου είναι:
……………………………………………
Η προγραμματισμένη επέμβαση είναι:
…………………………………………….

Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας εκτός από αυτό για το οποίο πρόκειται να χειρουργηθείτε, πρέπει να το πείτε πριν το χειρουργείο στον αναισθησιολόγο και τους θεράποντες ιατρούς σας. Μερικές φορές παραλείπουμε να αναφέρουμε κάποιο πρόβλημα υγείας επειδή το θεωρούμε ασήμαντο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αναφέρετε όλα τα τυχόν προβλήματα υγείας, ώστε κατά το χειρουργείο να έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για μία επέμβαση χωρίς προβλήματα οι επιπλοκές, ειδικότερα μάλιστα για τους διαβητικούς, τους νεφροπαθείς και τους καρδιοπαθείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ειδική ρύθμιση και προετοιμασία αρκετές ώρες ή/και μέρες προ του χειρουργείου και κατά περίπτωση ανάλογη μετεγχειρητική νοσηλεία μέχρις ότου ρυθμιστούν ξανά στα φυσιολογικά τους πλαίσια.

Πρέπει να ξέρετε ή ακόμα καλύτερα να έχετε μαζί σας ότι φάρμακα λαμβάνετε, ώστε να τα γνωρίζουν οι θεράποντες ιατροί σας. Πριν από κάθε επέμβαση πρέπει να υποβληθεί είτε σε ορισμένες εξετάσεις* για την εκτίμηση της υγείας σας. Αυτές είναι:
α. μία ακτινογραφία θώρακος
β. ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), μαζί με καρδιολογική εκτίμηση
Γ. Γενική αίματος, Σάκχαρο-Ουρία αίματος.

*Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές εάν πρόκειται να χειρουργηθείτε με τοπική νάρκωση. Εάν η ηλικία του ασθενούς είναι μικρότερη των 14 ετών θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους θεράποντες ιατρούς.

Αν έχετε κάποιο ιστορικό αλλεργίας είναι κάποιο πρόβλημα σε προηγούμενη αναισθησία (νάρκωση) πρέπει να ενημερώσετε τον αναισθησιολόγο σας.

Αναισθησία
Η επιλογή του τρόπου αναισθησίας αποφασίζεται από τον χειρουργό σας και τον αναισθησιολόγο του τμήματος, πάντα όμως με τη σύμφωνη δική σας γνώμη.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται είναι τοπική νάρκωση, μασχαλιαίο block (νάρκωση δηλαδή όλου του χεριού με έγχυση αναισθητικού φαρμάκου στη μασχάλη) καθώς και γενική νάρκωση. Στην χειρουργική χέριoυ, οι πλέον συνηθέστεροι μέθοδοι είναι η τοπική αναισθησία ή το μασχαλιαίο block, γεγονός που σας επιτρέπει συχνά να εξέλθετε από το νοσοκομείο αυθημερόν. Οι κίνδυνοι από μία τέτοια αναισθησία είναι ελάχιστοι, και η συνεχής παρουσία του αναισθησιολόγου κοντά σας, μειώνει ακόμα τα υπάρχοντα ποσοστά. Σε περίπτωση χορηγήσεως γενικής αναισθησίας, η σύγχρονη εξέλιξη της αναισθησιολογικής ειδικότητας, περιορίζει τις επιπλοκές σε αμελητέο ποσοστό.

Σε εσάς θα εφαρμοστεί:
…  τοπική αναισθησία
…  μασχαλιαίο block
…  γενική νάρκωση

Aπώλεια αίματος
Οι επεμβάσεις στο χέρι γίνονται με ισχαιμική περίδεση, χωρίς δηλαδή να υπάρχει απώλεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μόνο σε μεγάλες επεμβάσεις, είναι δυνατόν να υπάρξει μικρή απώλεια αίματος που σπάνια όμως θα οδηγήσει σε χορήγηση ξένου αίματος σε εσάς. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση, το αίμα που θα σας δοθεί θα είναι ελεγμένο για να είστε ασφαλής (AIDS, ηπατίτιδα).

Επιπλοκές
Οι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα της επεμβάσεως είναι:
1. Τραυματισμοί υγιών μορίων.
Η χειρουργική το χεριού, όπως γνωρίζετε τείνει να εξελιχθεί σε ξεχωριστή ειδικότητα. Ο χειρούργος σας είναι εξειδικευμένος και γνώστης πλήρως της ανατομικής της περιοχής, έτσι ώστε οι πιθανότητες τραυματισμού υγιών μορίων να είναι πρακτικά ανύπαρκτες
2. Φλεγμονή
Κάθε διακοπή της συνέχειας του δέρματος, είτε τραυματική είτε χειρουργική, ενέχει τον κίνδυνο της εμφάνισης φλεγμονής λόγω εισόδου μικροβίων στο τραύμα. Οι σύγχρονοι μέθοδοι ασηψίας, και η έμπειρη χειρουργική τεχνική μειώνει την πιθανότητα εμφανίσεως φλεγμονής σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Αλλά ακόμη και στη μικρή αυτή περίπτωση ο γιατρός σας με τη γνώση του και τη βοήθεια των αντιβιοτικών είναι σε θέση να την καταπολεμήσει.

Μετεγχειριτική αγωγή
Φυσικά ο χειρουργός θα σας ενημερώσει πλήρως μετά την επέμβαση για την πορεία της επεμβάσεως και τη μετεγχειριτική αγωγή. Είναι σκόπιμο όμως να γνωρίζετε και τα ακόλουθα:
– Το χέρι ή γενικά το μέλος του σώματος σας που έχει χειρουργηθεί, πρέπει να μείνει σε ανάροπη θέση για 2-3 μέρες. Τούτο διότι, η αντίθετη θέση του μέλους είναι δυνατόν να αυξήσει το μετεγχειρητικό οίδημα.
– Απαγορεύεται να φέρετε το χειρουργικό τραύμα σε επαφή με νερό ή άλλες ρυπαρές ουσίες μέχρις ότου το επιτρέψει ο γιατρός σας.
– Θα πρέπει να είστε συνεπείς με τη φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δοθεί.
– Οι οδηγίες κινητοποιήσεως του χεριού σας θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως προς αποφυγή ή τον περιορισμό των δυσκαμψιών που ακολουθούν κατά κανόνα τις πιο πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία, σχετικά με την πορεία της παθήσεώς σας, μη διαστάσετε να έρθετε σε επαφή με τον γιατρό σας ή έναν από τους συνεργάτες του.

Να είστε βέβαιοι ότι αν τηρήσετε τις πιο πάνω συμβουλές μας οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές από μια αναισθησία-χειρουργική επέμβαση περιορίζονται στα ελάχιστα δυνατά όρια.

Tags:
Exit mobile version