Διαμαντής Λ. Μισιτζής

‘Ογκοι

Γάγγλιο καρπού ή δακτύλου

Μυξωματώδης κύστη

Γλοιομαγγείωμα

Γιγαντοκυτταρικός όγκος

Αιμαγγείωμα

Οστεωειδές οστέωμα

Κακοήθης όγκοι

Exit mobile version