ΠΑΘΗΣΕΙΣ

• Ώμος
• Αγκώνας
• Πηχεοκαρπική
• Άκρα Χείρα
• Άκρος Πόδας
• Διατομές νεύρων
• Αθλητικές κακώσεις Άνω άκρου
• Σύνδρομα υπέρχρησης
• Σύνδρομο Θωρακικής εξόδου
• Αυχενικό σύνδρομο
• Μαιευτική παράλυση
• Συγγενείς ανωμαλίες
• ‘Ογκοι
• Συγγενείς παθήσεις