Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Ελυτρίτιδα Dequervain

Ελυτρίτιδα καμπτήρων εκτεινόντων

Αστάθειες καρπού

Ρήξη σκαφομηνοειδούς συνδέσμου

Ρήξη τριγώνου χόνδρου (TFCC)

Κάταγμα σκαφοειδούς

Περιμηνοειδή κατάγματα – εξαρθρήματα

Άσηπτη νέκρωση μηνοειδούς (Kienbox)

Αρθρίτιδα καρπού (SLAC)

Άρθροσκόπηση καρπού